Пам’ятка про виховні години класного керівника

На виховній годині  не потрібно перевіряти щоденники, обговорювати питання щодо запізнення та ін.   Це година громадянського, національного  виховання. Директор вводить їх із власної ініціативи, виходячи з реальних потреб  навчально-виховного процесу. Іноді  години класного керівника включаються до розкладу один раз на тиждень у певний день.

Мета проведення  виховних годин:

 • вивчати індивідуальні  особливості учнів під час неформального спілкування;
 •  пізнавати сьогоднішні інтереси учнів, розуміти їхні переживання та мотиви поведінки;
 • обговорювати поточні події класу, району, міста, держави.

Форми проведення  виховних годин:

 • вільне спілкування класного керівника з  учнями;
 • бесіди на заплановані теми;
 • обговорення актуальних статей, кінофільмів, книжок;
 • зустрічі з цікавими людьми;
 • усні журнали;
 • інформаційні  тощо.

Тривалість проведення  годин не регламентується. Як  правило, вона триває від 20-23 хвилин до 45-60 хв.

 Класний  керівник повинен урізноманітнювати спілкування з учнями, пов”язувати його з повсякденним життям  класу, не перетворювати на повчання, видачу настанов  і  інструктажів, годину для перевірки щоденників та ін. Партнерський підхід до учнів, справедливе  і  об”єктивне ставлення до них, визначення права учнів на свою думку, повага до них – усе це забезпечить відвертість та ефективність  спілкування педагога і вихованців.

ЯК  сформулювати мету  та завдання виховної діяльності  класного керівника:

Після аналізу виховного процесу класний керівник визначає мету і завдання вихователя.

Мета – це заздалегідь задуманий результат здійснюваної діяльності. У теорії і практиці  виховання розрізняють кілька  різновидів мети.

Наприклад:

Ідеальна мета-  це певний  ідеал, якого прагнуть суспільство, школа, педагоги.

„Виховання  громадянина України, національно свідомої й соціально активної людини, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку”.

Результативна мета –  це результат, що прогнозується, часто виражений у бажаному образі учнів. ( формування  творчої особистості, етичної й фізичної культури учнів).

А для  її  реалізації  педагог визначає такі завдання:

– створити  необхідні умови для виявлення творчої індивідуальності кожного учня;

– сприяти формуванню  основ культури спілкування;

– розвивати пізнавальну активність  учнів;

– сприяти формуванню відповідального ставлення учнів до свого здоров”я.

Може бути така мета – стимулювати розвиток старшокласників, залучаючи їх до національної та світової культури. Відповідно з метою визначається  група стратегічних завдань. Вони можуть бути такі:

 • організація пізнавальної діяльності учнів;
 • стимулювання здорового способу життя, вироблення кожним учнем особистої програми оздоровлення ( в основі триєдність: інтелект, душа, тіло).
 • Залучати учнів до різноманітних сфер мистецтва, літератури, живопису, національних традицій і звичаїв;
 • Створити і розвивати учнівський колектив, стимулювати класне самоврядування;
 • Виховувати культуру спілкування, сприяти створенню в класі гуманних міжособистісних стосунків.