Онлайн-практикумом вчителя фізики

9 березня відбулася зустріч учасників професійної спільноти вчителів фізики Звягельської міської територіальної громади, що стала своєрідним онлайн-практикумом, який провела вчитель фізики Гімназії №9 Головачук О.А.

Олена Андріївна працює над проблемною темою «Розвиток критичного мислення на уроках фізики» та переконана, що має навчати дітей міркувати, зіставляти різні точки зору, різні позиції, формулювати й аргументувати власну думку, спираючись на знання фактів, законів, закономірностей науки, на власні спостереження, свій або чужий досвід. Учитель поділилася корисними та цікавими методами розвитку критичного мислення, а також прикладами застосування сучасного інструментарію на уроках фізики.

Більша частина зустрічі з колегами була присвячена аналізу можливостей та прикладам практичного використання інтернет-застосунків PhET, Mozaik, LearningApps.

Симуляції PhET пропонують анімаційне, інтерактивне та ігрове середовище. Вони наголошують на зв’язках між явищами реального життя та наукою, що лежить в основі, роблять невидиме видимим (наприклад, атоми, молекули, електрони, фотони) і включають візуальні моделі.

Олена Андріївна разом з колегами попрацювали в Лабораторії електрики, яка дає можливість досліджувати основні поняття з електрики, пояснює закономірності в колі при послідовному та паралельному з’єднанні; використовує амперметр та вольтметр щоб зняти покази; надає пояснення вимірювань і співвідношень в схемах; будує ланцюги зі схем; визначає чи є звичайні об’єкти провідниками чи ізоляторами.

Програма для інтерактивного навчання Mozaik урізноманітнює інструментарій уроків за рахунок численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних можливостей. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, пробуджують зацікавленість учнів і допомагають в більш легкому засвоєнні навчального матеріалу. За допомогою застосунка Головачук О.А. продемонструвала Експеримент Резерфорда ,який довів існування позитивно заряджених атомних ядер.

Також учителька звернула увагу колег на інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps, який призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу.

Зацікавила колег інформація про організацію освітнього процесу в дистанційному форматі за допомогою платформи Microsoft Teams, яка дає можливість використовувати єдиний інтерфейс для навчання, спільної роботи і взаємодії онлайн.

Головачук О.А. отримала схвальні відгуки колег та подяку за цікаву, змістовну, практико-зорієнтовану зустріч.