Форма електронного звернення громадян

    ІндивідуальнеКолективне

    Пропозиція (зауваження)Заява (клопотання)СкаргаПрохання чи вимога