Засідання педагогічної ради

«Учитель живе до тих пір, поки він вчиться, як тільки він

перестає вчитися, в ньому помирає вчитель»

К. Д. Ушинський

Важко не погодитися зі словами Костянтина Дмитровича. Адже сучасний учитель — це носій освітніх суспільних змін. Основне завдання освітян — виховати особистість, патріота, інноватора. А для цього педагог має йти в ногу з часом.

19 квітня 2023 р. відбулося засідання педагогічної ради, де було розкрито актуальні питання сьогодення: «Самоосвітня діяльність педагога- необхідна умова формування професійних компетентностей» та «Патріотичне виховання – запорука майбутнього громадянина держави».

Зароднюк О. А., заступник директора з навчально-виховної роботи, проаналізувала результати анкетування, яке було проведене з педагогічними працівниками Гімназії №9, та надала дієві рекомендації щодо самовдосконалення. Також до обговорення даного питання долучилися учителі школи, які були поділені на педагогічні когорти. Працювали за певними напрямками, а потім представники кожної з груп презентували результати колективної праці.

“Супер педагог: який він?” ( Кисіль Н.О., учитель початкових класів).

“Технічна сторона навчання.” (Головачук О.А., голова предметної комісії учителів природничо -математичного циклу)

“Вмотивований учитель: який він?” (Білецька Л.Д., голова предметної комісії учителів української філології та історії).

“Дорожня карта компетентностей педагога” була представлена Медецькою В.Ю., учителем англійської мови.

Про “Супер- силу педагога” розповів Ковальчук Ю.В., учитель фізкультури.

Як бачимо, модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній учительській праці.

Цехмейструк А.В., заступник директора з виховної роботи, зазначила, що патріотичне виховання в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому.

Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. У світлі завдань, що висуває перед закладами освіти час і суспільство, розроблено модель формування національно-патріотичної особистості здобувачів освіти, реалізація якої передбачає формування патріота, гуманіста, громадянина України і світу.

Гімназія № 9 здійснює патріотичне виховання учнів цілеспрямовано й системно, упроваджуючи технології, форми, методи роботи, які найкраще сприяють реалізації виховного потенціалу закладу та базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

У цілому, методичний захід пройшов цікаво, пізнавально, жваво, із рекомендаціями на подальшу працю.